Søg i artikler og dokumenter

Søg og du skal finde! Mængden af data er stor og derfor har du her mulighed for at indtaste et søgeord. Søgemaskinen søger derefter i både artikler og vedhæftede filer (rapporter) og lister resultaterne for dig nedenfor. God fornøjelse!

About

Viden om affald

Under denne overskrift finder du blandt andet en beskrivelse af de forskellige affaldstyper, og hvordan de påvirker de forskellige lokaliteter i by- og naturrum, herunder også nedbrydningstider, sortering, genanvendelse og pantsystemer. Men der er også afsnit om borgeradfærd og nudging samt beskrivelser af interessante cases fra ind- og udland med referencer og kontaktdetaljer, hvis du vil vide mere.

Analysemedarbejdere Fra HDR På Gaden Fotograf HDR

Kommunernes renholdelsesniveau

Her går vi i dybden med HDR Affaldsanalyse og beskriver hvordan og hvorfor det giver mening for kommunen at arbejde med indekstal, tendensmålinger og Top-5 lokaliteter. Vi giver også et overblik over den økonomi, der er forbundet med renhold i det offentlige rum, herunder retningslinjerne for producentansvaret (SUPD – Single Use Plastic Directive).

DSCN3061

Affaldsminimering

Hvis du gerne vil vide hvordan du konkret mindsker mængderne af affald på jeres busstation, så er det dette afsnit du skal se nærmere på, for her har vi samlet viden om de såkaldte kritiske lokaliteter, HDR’s optimeringsmodel og hvilke tiltag der virker på kort og langt sigt. Vi undersøger forskellige typer af skraldespande, riste, rør og andre installationer, som gør det nemt at gøre det rigtige med sit affald.

20220702 164845

Frivillig affaldsindsamling

Under dette tema finder du artikler om frivillighed. Generelle artikler om frivilligpolitik, kommunernes samarbejde med frivillige igennem tiden, hvad der motiverer de frivillige og nye tendenser i det frivillige arbejde. Desuden artikler om specifikke projekter og koncepter i HDRs regi, fx affaldsindsamlingerne i Ren Natur og Strandkasseprojektet.

Acampmobileoffice1

Samarbejde med virksomheder

I Hold Danmark Rent samarbejder vi med en hel del virksomheder og det er vi meget glade for. Samarbejdet er mangeartet og strækker sig i flere retninger. Den største del af de virksomheder vi samarbejder med har tegnet et medlemskab hos os. Andre er sponsorer i koncepterne Ren Natur eller Strandkasserne. Og så er der også nogle vi laver analyser for og hjælper dem med at arrangere deres egne affaldsindsamlinger for deres kolleger. Det er vigtigt at vi er sammen om udfordringerne med henkastet affald og fokuserer på bolden og ikke manden.

20230608 193129

Hvor rent er der i Danmark?

Haderslev Gymnastikforening

Hvilke kommuner er aktive i Ren Natur?