Søg i artikler og dokumenter

Søg og du skal finde! Mængden af data er stor og derfor har du her mulighed for at indtaste et søgeord. Søgemaskinen søger derefter i både artikler og vedhæftede filer (rapporter) og lister resultaterne for dig nedenfor. God fornøjelse!

Rapporter

Her finder du et udpluk af forskellige rapporter, som Hold Danmark Rent har udgivet igennem tiden.

Viden om affald
Konklusionsrapport 2022 Landsrapport Gældende Forside
Viden om affald

Landsrapporten samler alle nøgletallene fra HDR Analyse i 32 kommuner på tværs af landet og uddrager den nyeste viden om affaldstyper, udbredelse af affald samt kritiske lokaliteter

Konklusionsrapport 2023 HDR Affaldsanalyse Sider
Viden om affald

Landsrapporten samler alle nøgletallene fra HDR Analyse i 32 kommuner på tværs af landet og uddrager den nyeste viden om affaldstyper, udbredelse af affald samt kritiske lokaliteter

Frivillighed
Ren Natur 23 Årsrapport HDR Nov 23
Frivillighed

Ren Natur havde 5 års jubilæum i 2023 og endnu engang blev sæsonen gennemført med stor succes. Læs mere her!

Forside Strandkasserapport HDR 2023
Frivillighed

Succesen fortsætter! I 2023 indsamlede 199 strandkasser mere end 70% af det marine affald som blev fjernet fra den jyske vestkyst. Læs mere om året her!

Strandrapport Eng HDR 2023 Master
Frivillighed

The success continues! In 2023, 199 Sea Bins collected more than 70% of the marine litter removed from the west coast of Jutland. Read more about the year here!

Ren Natur 2022 Årsrapport
Frivillighed

Endnu engang stod Ren Natur stærkt blandt de frivillige i Danmark. Læs hvordan sæson 2022 forløb rundt om i landet.

Strandkasse 2022 Rapport Forside
Frivillighed

I november måned hvert år samler Hold Danmark Rent alle data fra den forgangne sæson på kysterne og udsender den årlige evalueringsrapport på Strandkassekonceptet. Rapporten laves på både dansk og engelsk.

Sea Bin 2022 Report Eng Forside Billede
Frivillighed

In November every year, Keep Denmark Clean collects all data from the past season on the coasts and publishes the annual evaluation report on the Beach Box concept. The report is made in both Danish and English.

Haderslev Gymnastikforening

Hvilke kommuner er aktive i Ren Natur?

20230908 112451

HDRs indekssystem

WW Dag Rømø 2020

Når virksomhedens medarbejdere også vil være en del af løsningen